Kontakt

EYE s.r.o.
Smaragdová 19
040 11 Košice

Mobil: 0905 452 395
E-mail: eyereal.property@gmail.com

IČO: 36 207 560
Spoločnosť zapísaná v OR OS Košice, Oddiel: Sa vložka č.
12568/V

Máte otázky?

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.