Mlynčeky
pozemky

Spoločnosť pripravuje územie pre výstavbu rodinných domov v obci Mlynčeky okres Kežmarok.
Predstavujeme Vám zastavovaciu štúdiu 33 stavebných pozemkov pre výstavbu rodinných domov.
Na parcelách č. 29,30,31,34,35,36 pripravujeme výstavbu 6 domov v radovej výstavbe.

Súčasťou návrhu je aj riešenie miestnej komunikácie, chodníka a verejnej zelene. V rámci telesa komunikácie, chodníka a zeleného pásu je navrhované osadenie inžinierskych sietí.

Vyberte si vhodnú parcelu
pre vás:

ČísloParcelam2Stav
5322856Predaný
6330/6544Predaný
7330/5741Predaný
833/4532Predaný
9330/3545Predaný
10330/8917Predaný
11330/9804Voľný
12330/10816Predaný
13330/11884Predaný
14330/12650Rezervovaný
15330/13662Rezervovaný
16330/14617Predaný
17330/15562Predaný
18330/16769Predaný
19330/17849Predaný
20332/1 3311445Predaný
22319/7901+170Voľný
23319/6676Predaný
24319/5697Predaný
25319/4725Predaný
26319/3735Predaný
27319/2637Predaný
28319/1854Predaný
29319/8380Rodinný dom
30319/9245Rodinný dom
31319/9420Rodinný dom
32330/19656Predaný
33330/20598Predaný
34330/18410Rodinný dom
35330/18225Rodinný dom
36330/18265Rodinný dom
polyfunčný
objekt
318/10
336
2615
802

Lokalita

Obec Mlynčeky sa nachádza v Popradskej kotline, leží medzi mestami Kežmarok a Vysoké Tatry.

Odporúčame navštíviť stránky obce www.mlynceky.sk

Priemerná nadmorská výška 680 m.n.m.
Počet obyvateľov cca 630, v katastri nežijú spoločensky neprispôsobivé osoby. Obec má vybudovanú potrebnú infraštruktúru.

Poloha obce s priamou dostupnosťou miest, centier cestovného ruchu prírodného a historického charakteru predurčujú obec na dynamický rozvoj v oblasti vytvárania podmienok pre bývanie a cestovný ruch.

Územie pre plánovanú výstavbu sa nachádza na SZ okraji obce v priestore bývalého rekreačného areálu. V rámci areálu je verejný vodovod, verejná elektrická sieť a plynovod. Areál je napojený na miestnu komunikáciu. Cez areál preteká potok v rigole.

Pozrite si tiež: