Veľký Slavkov

Urbanizmus navrhovanej lokality spočíva v líniovej zástavbe rodinných domov smerujúcich z juhu na sever. Hlavná príjazdová komunikácia je navrhnutá pozdĺž východnej resp. západnej strany pozemku smerom do severného svahu, ku potoku. Na konci línie komunikácií je obratisko na hrane ochranného pásma potoka. Po obidvoch stranách komunikácií sú umiestnené línie obytných domov, ktoré tvorí zástavba samostatne stojacích dvojdomov a samostatne stojacích rodinných domov.

Domy sú orientované v smere V-Z a kopírujú tvarom príjazdovú komunikáciu, štruktúra individuálneho bývania ponúka vlastné záhradky.

20 rodinných domov
Samostatne stojace rodinné domy
18 rodinných dvojdomov
Samostatne stojace rodinné dvojdomy
Dopravne napojenie
Navrhované územie je dopravne napojené.
Obklopený prírodou
blízkosť prírody zabezpečujú množstvo výhľadov
Číslom2Stav
1800
2500
3557
4554
5554
6556
7706
8548
9462
10549
11548
12547
13548
14548
15548
16548
17698
18916
19640
20623
21603
22586
23567
24548
25531
26512
27492
28734
29468
30471
31473
32477
33479
34481
35483
36477
37689

Lokalita

Pozemky pre navrhovanú zástavbu sa nachádzajú za severozápadnou hranicou intravilánu obce Veľký Slavkov, okres Poprad.

Lokalita je zaujímavá minimálnymi dopravnými vzdialenosťami za atrakciami Vysokých Tatier, aj zázemím mesta. Zmena územného plánu rieši na tomto území rozšírenie zástavby obce i nové dopravné napojenia.

Pozrite si tiež: